top of page
0038-2-crop.jpg

Talki Talkie

Hoe kunnen we ouderen in het verzorgingstehuis regie geven over voedingskeuzes en een gezonde levensstijl?

Product service design 
voor een gezonde levensstijl en autonomie voor ouderen in verzorgingstehuizen

Looptijd
6 maanden
2020

 

Samenwerking
Samen met Chia-Hsiu Liu.
Expert: Romano Rombout - van Hoeckel (voedselproducent)
Opdrachtgever: Archipel zorggroep (Eindhoven)

Extra
Talki Talkie is gepresenteerd op de Drivers of Change exhibition, Dutch Design Week 2020

 

AANPAK.

Ik heb een interactieve spraakassistent met bijbehorende service (service blueprint) ontworpen om ouderen in verzorgingstehuizen meer zeggenschap te geven over wat ze graag willen eten en gezondere keuzes te maken.

 

Vanuit een heel breed thema ‘healthy lifestyle’ ben ik observaties gaan doen in verzorgingstehuizen; heb ik verpleging geïnterviewd; de voedselproducent bezocht; waarde onderzoek en co-creatie gedaan; en literatuuronderzoek naar autonomie onder ouderen gedaan. Deze inzichten heb ik mede omgezet in een user journey, schetsen, moodboards en video's om voor te leggen aan ouderen en zo toe te werken naar een ontwerp met veel potentie.

Het uiteindelijke ontwerp nodigt ouderen op hun kamer uit een passende maaltijd te kiezen; stelt gevarieerde keuzes voor; bericht over het voedselverwerkingsproces; en coacht ouderen 1-op-1 door het proces van kiezen heen. De oudere en zijn/haar autonomie staan centraal in het proces en ontwerp. Het elektronische circuit en de interacties (spraakherkenning,voice berichten, ademende lichtring, oppak herkenning) heb ik zelf gemaakt,gesoldeerd en geprogrammeerd. Dit is met een excellent cijfer afgesloten en online gepresenteerd op de Dutch Design Week van 2020 (tijdens COVID-19).

Toegepaste competenties en tools.

EXTRA FILES

bottom of page