top of page
Romeo studio.jpeg

Talentontwikkeling in de jeugdzorg d.m.v. design thinking

Hoe krijg je, als bijvoorbeeld een muziekbuddy, jongeren in beweging hun talent(en) verder te ontwikkelen?

Ontwerpend onderzoek 
voor participatie van jeugdzorg jongeren in de maatschappij

Looptijd
6 maanden
2022- 2023

 

Samenwerking
Samen met Karin van Grinsven (Koraal, de la Salle Boxtel); twee jongeren; visors en vrijwilligers bij de vrijetijdsbesteding

Extra
Uitkomsten zijn regionaal en binnen strategie & kennisontwikkeling gedeeld. Project en proces worden momenteel voortgezet binnen Koraal

 

AANPAK.

Ik kwam binnen bij de Koraal locatie De la Salle met het idee om kennis te nemen van de vrijetijdsbesteding (VTB), de recent gecreëerde inloopochtenden voor jongeren, en de doelgroep te leren kennen. Zelf heb ik een ontzettende interesse in muziek. Na een ochtend mee te lopen, onder andere door mee te jammen in de muziekruimte, kwam ik er al snel achter dat dit een gedeelde passie was met een aantal jongeren die op dit jeugdzorg terrein wonen en de VTB bezochten. Dit bood een ingang tot samenwerking en het maken & onderzoeken van een talentontwikkelingstraject met jongeren van de VTB. Na overleg met collega Karin van Grinsven (vrijetijdscoördinator) ben ik met twee jongeren elk ongeveer 10 weken aan de slag gegaan als muziekbuddy. Uiteindelijk was het doel om tools te ontdekken (door die muziekbuddy trajecten) om met jongeren een diepere laag te bereiken en een eerste stap te zetten in hun ontwikkeling. In plaats van dat ze puur en alleen naar de VTB gaan voor vrijetijdsbesteding. 

Samen met jongere 1 ben ik gaan kijken naar zijn behoeften met betrekking tot het ontwikkelen van zijn muzikale talent. Hij wilde erg graag zanger worden en een muzikale demo opnemen van een van zijn zelfgeschreven nummers. Maar hoe geef je hier nu handen en voeten aan? Samen met hem heb ik zijn droom concreet gemaakt d.m.v. dromen mindmap, doelen en stappen fysiek en visueel te maken, samen nummers af te schrijven en studio’s te zoeken. Uiteindelijk heeft deze jongere een demo bij een professionele studio op kunnen nemen en kunnen ervaren welk proces hiervoor nodig is en hoe dit in zijn werk gaat. Iets om voor elke nieuwe stap op terug te vallen. Samen met jongere 2 heb ik handen en voeten gegeven aan het schrijven van een nummer (zijn droom). Hoe doe je dat eigenlijk? Door middel van een thema mindmap leerde hij te verwoorden waar het nummer over moest gaan; dot voting hielp hem de kern te vatten; rijmschema’s hielpen hem op coupletten en refrein te komen; en muzikale improvisatie hielp hem akkoorden erbij te zoeken. Tot het nummer stond. 

Door in de praktijk aan de slag te gaan met ‘jongere 1’ en ‘jongere 2’ is daar een soort overkoepelend ontwikkelproces uitgekomen om die eerste stap te zetten gebaseerd op design thinking, mindsets en creatieve tools die daarbij horen. Om ze eigenlijk van A (huidige situatie) naar B (droombeeld) te krijgen. Zo is het gelukt een 1e stap te zetten met 2 jongeren; 2 positieve afgeronde trajecten met concrete uitkomst: demo en afgeschreven eigen nummer te creëren in elk maar 10 weken tijd (1 sessie per week). En (Creatieve) tools te ontdekken die helpen in het zetten van een eerste stap en een laag dieper komen. Plus, een proces aan te bieden dat kan worden gebruikt door nieuwe outsiders (zonder zorgachtergrond) en door begeleiders van Koraal. 

Toegepaste competenties en tools.

bottom of page