top of page
Prototype.JPG

Master thesis: RELAX-CHANGE

Wat zijn de effecten van het door mij ontworpen drum instrument op angstverlaging voor mensen met verhoogde dagelijkse angst? En wat is het advies voor toekomstige ontwerprichtingen?

Ontwerpend onderzoek 
voor toegankelijkheid van mentale gezondheidszorg

Looptijd
6 maanden
2021

 

Samenwerking
Solistisch afstudeerproject.
Coach & mentor: assistent professor Max Birk. 

Extra
Dit project is onderdeel geweest van een ontwerpend onderzoek van 1,5 jaar (incl. conceptontwikkeling en SWOT analyse in de psychotherapeutische context (Duitsland).
 

AANPAK.

Ik vind het belangrijk om mentale gezondheid toegankelijk te maken in dagdagelijkse contexten, bijvoorbeeld in de trein of thuis na het werk. Vanuit mijn interesse voor kwetsbare doelgroepen, muziek maken en interactieve fysieke objecten ontwerpen (met licht en geluid) ben ik mijn onderzoek steeds meer gaan trechteren.

 

Door literatuuronderzoek (zowel op design, technologisch als psychotherapeutisch gebied), benchmarking en persona's op te stellen rondom mensen met ADHD, autisme of angststoornissen, ontstond er een ‘gat’ in de markt. Namelijk, hoe zorg je er nu voor dat mensen met continue angst gedachten op een actieve en muzikale manier kunnen ontspannen in de thuiscontext zonder dat ze muzikale of meditatie / mindfulness skills nodig hebben?

 

Vanuit die invalshoek ben ik allerlei muzikale tools gaan schetsen; heb ik muziektheorie onderzoek gedaan; en visualisaties voorgelegd aan psychotherapie experts om te bepalen welke concepten de meeste potentie hadden. Daar kwam een drum instrument uit (denk aan een soort handpan) met koptelefoon die je begeleidt, d.m.v. licht en geluid interacties, om naar een expressief hoogtepunt toe te drummen om daarna in ontspanning te vervallen (ook wel tension-release genoemd in de psychotherapie). Hier heb ik samen met een elektro student een werkend prototype van gemaakt en bij 2 mensen thuis een week ingezet. Door dagboekstudies te ontwerpen en hen hun drum sessies met video op te laten nemen kon ik de effecten van het spelen op hun angstverlaging en ontspanning analyseren. Zowel kwantitatief (state-trait anxiety enquête) als kwalitatief door de video's te coderen en ervaringen thematisch (MAXQDA) te analyseren.

 

Angstverlaging heeft bij beide deelnemers plaatsgevonden na het bespelen van de drum. Op basis van de gecodeerde video's kon ik bepalen welke specifieke speelelementen bijdragen aan angstverlaging en zo voorstellen doen voor vervolg designs.
 

Toegepaste competenties en tools.

EXTRA FILES

bottom of page