top of page

Vernieuwing bij de houtgroep dagbesteding (gehandicaptenzorg) d.m.v. design thinking

Wat zijn de multi-stakeholder behoeftes en hoe bewegen we samen naar een gewenst toekomstbeeld?

Ontwerpend onderzoek 
voor visie en vernieuwing bij de ambachtelijke dagbesteding in de gehandicaptenzorg

Looptijd
> 6 maanden
2023

 

Samenwerking
Samen met Inge Wijnand (dagbestedingscoördinator Koraal Op de Bies) en twee begeleiders van de houtgroep

Extra
Uitkomsten zijn regionaal en binnen strategie & kennisontwikkeling gedeeld. Project en proces worden momenteel regionaal voortgezet binnen Koraal

 

AANPAK.

De ambachtelijke dagbestedingsgroepen in de gehandicaptenzorg sector van Koraal zochten naar een manier om hun productenaanbod te vernieuwen. Dagbestedingscoördinator Inge Wijnand vroeg mij dan ook hierover mee te denken vanuit design thinking.

 

Ik wilde eerst goed begrijpen wat er precies gebeurd bij de dagbestedingsgroepen; wat voor cliënten daar komen; wat de begeleiders doen; wat er al goed gaat en waar verbeteringen liggen. Ik vond het belangrijk om de behoeftes en vraag goed te begrijpen en er niet standaard vanuit te gaan dat 'productvernieuwing' nodig was.

 

Vandaar dat ik bij verschillende dagbestedingsgroepen een middag mee ben gaan lopen. Denk aan: de keramiekgroep, de houtbewerkingsgroep en de techniekgroep. Voor al deze bezoeken heb ik mijn observaties opgeschreven en gecategoriseerd in positieve punten en uitdagingen. Deze heb ik teruggekoppeld aan de dagbestedingscoördinator en samen hebben we een startpunt voor een vernieuwingstraject bepaald, beginnende bij de ‘houtgroep’. Er was daar veel potentie om cliënten nog zelfstandiger te laten werken en begeleiders meer in hun kracht te zetten.

 

Door middel van persoonlijke gesprekken met de begeleiders, nog een observatiemiddag, en een ‘stip op de horizon’ workshop hebben we een visie voor de vernieuwde houtgroep; de huidige uitdaging en opdracht om aan te werken, helder kunnen krijgen. Op basis van design thinking en alle opgehaalde inzichten heb ik een advies voor een iteratief vervolgproces opgesteld en gepresenteerd. Zodat de begeleiders en dagbestedingscoördinator zelf naar vernieuwing rondom samenwerking, houtproducten en medezeggenschap van cliënten toe kunnen werken.

Toegepaste competenties en tools.

bottom of page